โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 8 วัน - ทัวร์โมรอคโค 8 วัน 5 คืน (SV)

ทัวร์โมรอคโค 8 วัน  - ทัวร์โมรอคโค 8 วัน 5 คืน (SV)

ทัวร์โมรอคโค 8 วัน - ทัวร์โมรอคโค 8 วัน 5 คืน (SV)

 ทัวร์โมรอคโค 8 วัน     8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 8 วัน
Update : 03 กรกฏาคม 2567

ราคา ฿75900

TAGINE MOROCCO 8 DAYS

คาซาบลังก้า - ราบัต -เซฟซาอูน-แมกเนส-เฟส-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท-มาราเกช

·      ตะลุยทะเลทรายซาฮาร่า  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว

·      ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15

·      เฟสเมืองมรดกโลกแห่งเขาวงกต

·      มาราเกสเมืองสีชมพูแห่งฮอลลีวูด

·      วอซาเซทป้อมดินโบราณที่ใหญ่ที่สุด

·      มีบริการอาหารไทย อาหารจีน

·      สายการบินซาอุเดียเที่ยวบิน เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า


กำหนดเดินทาง 67 (คณะ20ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

30 ธ.ค – 6 ม.ค 68

4-5 ดาว

75,900

12,000 

 

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ