โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 9 วัน - ทัวร์โมรอคโค 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โมรอคโค 9 วัน  - ทัวร์โมรอคโค 9 วัน 6 คืน (EY)

ทัวร์โมรอคโค 9 วัน - ทัวร์โมรอคโค 9 วัน 6 คืน (EY)

 ทัวร์โมรอคโค 9 วัน     9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 9 วัน
Update : 03 กรกฏาคม 2567

ราคา ฿89900

COLORFUL MOROCCO 9 DAYS

คาซาบลังก้า - ราบัต -เซฟซาอูน-แมกเนส-เฟส-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท-มาราเกช

·      ตะลุยทะเลทราย  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว

·      เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว

·      ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15

·      เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง

·      ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ

·      มีบริการอาหารไทย อาหารจีน

·      บินดีสายการบินอิทิฮาดเที่ยวบิน เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า


กำหนดเดินทาง 67 (คณะ20ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

18 - 26 ต.ค

4-5 ดาว

89,900

15,000 

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ