โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ปากีสถาน 9 วัน - ทัวร์ปากีสถาน9 วัน7 คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน 9 วัน - ทัวร์ปากีสถาน9 วัน7 คาราโครัมไฮเวย์

ปากีสถาน 9 วัน - ทัวร์ปากีสถาน9 วัน7 คาราโครัมไฮเวย์

 ปากีสถาน 9 วัน     9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์ปากีสถาน 9 วัน
Update : 29 มีนาคม 2567

ราคา 69900.- บาท

GREEN SUMMER PAKISTAN

ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 9 วัน (TG)

บินตรงสู่กรุงอิสลามาบัด ด้วยสายการบินไทย

โรงแรมที่พัก 3-5 ดาว, มีอาหารไทย-จีน, เมนูปลาเท้าร์ส, มีชุดพื้นเมืองให้ใส่ถ่ายรูปสวยเก๋

ผจญภัยเก็บภาพความงดงามของหุบเขา ทุ่งหญ้า Fairy meadows

สัมผัสเส้นทาง คาราโครัม ไฮเวย์ Karakorum Highway สิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก

ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต

ชม ธารน้ำแข็งพาสสุ และ ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์

ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้า ณ ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์

ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา แหล่งรวมศิลปะวัตถุทางพุทธศาสนาที่ล้ำค่าหาดูยาก

วันเดินทาง 2567 (คณะ10ท่านขึ้นไป)

ระดับที่พัก

พักคู่

พักเดี่ยวเพิ่ม

25 พ.ค-2 มิ.ย

3-5 ดาว

69,900

10,000

8-16 มิ.ย

3-5 ดาว

72,900

10,000

29 มิ.ย - 7 ก.ค

3-5 ดาว

73,900

10,000


 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ