โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน 8 วัน - ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน - ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์แดน 8 วัน - ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน

 ทัวร์จอร์แดน 8 วัน     8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน 8 วัน
Update : 22 มีนาคม 2567

ราคา xxxxx.- บาท


ทัวร์จอร์แดน 8 วัน 5 คืน บินตรง

AHLAN JORDAN 8 DAYS

เที่ยวครบจัดเต็ม-ที่พักดี-นอนเพตรา-นอนเดดซี-ไม่เดินทางย้อนไปมา

Ø    กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว

Ø    เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่

Ø    ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่

Ø    นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน

Ø    ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล

Ø    ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม

Ø    ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรือท้องกระจก

Ø    มาอิน น้ำตกน้ำพุร้อน Unseen Jordan ความมหัศจรรย์หุบเขาหินที่มีน้ำตกร้อน Outdoor Onsen Jordan


กำหนดเดินทาง 67 (คณะ15ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

13 - 20 เม.ย

4 ดาว

83,900

11,000 

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ