ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย

ทัวร์โครเอเชีย

Update : 11 มกราคม 2562

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***Ø ลิ้มรสเมนูปลาเทร้าส์
อาหารขึ้นชื่อในอุทยานพลิทเช่Ø พิศา
อาหารพื้นเมือง คาลามารี ปลาหมึกชุปแป้งทอดสไตล์โครเอเชียØ ชิม หอยนางรมสดๆ
จากท้องทะเลอาเดรียติคØ แวะเที่ยวประเทศ
ออสเตรียน เมืองเวียนนา เมืองเกรซØ แวะเที่ยวประเทศ สโลวีเนีย พักสโลวิเนีย 1 คืน
เมืองมาริเบอร์Ø
บินดีโดยสายการบินยุโรป ออสเตรียนแอร์ไลน์ พักดี ที่พักโรงแรม 4 ดาว*พิเศษ* เที่ยว 3
ประเทศในทริปเดียว สุดคุ้มไม่เสียเวลาบิน โครเอเชีย +ออสเตรีย + สโลวีเนีย 

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็น

ภาพความประทับใจอื่นๆ