โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 10 วัน - โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค 10 วัน  - โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค 10 วัน - โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK)

 ทัวร์โมรอคโค 10 วัน     10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 10 วัน
Update : 13 พฤษภาคม 2567

ราคา 89,900.- บาท

 

ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน 

คาซาบลังก้า - ราบัต -เซฟซาอูน-แมกเนส-เฟส-เมอร์ซูก้าร์-วอซาเซท-มาราเกช

·      ตะลุยทะเลทราย  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว

·      เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว

·      ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15

·      เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง

·      ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ

·      มีบริการอาหารไทย อาหารจีน

·      บินดีสายการบินอิมิเรทเที่ยวบิน เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า


กำหนดเดินทาง 67 (คณะ20ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

4-13 ต.ค

4-5 ดาว

89,900

15,000 

8-17 พ.ย

4-5 ดาว

89,900

15,000 

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ