โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 9 วัน - โมรอคโค 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โมรอคโค 9 วัน  - โมรอคโค 9 วัน 6 คืน (QR)

ทัวร์โมรอคโค 9 วัน - โมรอคโค 9 วัน 6 คืน (QR)

 ทัวร์โมรอคโค 9 วัน     9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 9 วัน
Update : 27 กุมภาพันธ์ 2567

ราคา 89,900.- บาท

 

ทัวร์โมรอคโค 9 วัน 6 คืน บินการ์ต้า 

·      ตะลุยทะเลทราย  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว

·      เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว

·      ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15

·      เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง

·      ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ

·      มีบริการอาหารไทย อาหารจีน

·      บินดีสายการบินการ์ต้าเที่ยวบิน เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ