โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : จอร์เจีย อาร์เมเนีย - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (QR)

จอร์เจีย อาร์เมเนีย  - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (QR)

จอร์เจีย อาร์เมเนีย - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (QR)

 จอร์เจีย อาร์เมเนีย     7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : จอร์เจีย อาร์เมเนีย
Update : 23 พฤศจิกายน 2561

ราคา 63,900.- บาท

ทัวร์จอร์เจีย & อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่

กรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

กรุงเยเรวาน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย

เมืองอัพลีสต์ซีคห์ หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ

เดอะคาสเคดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน

ดินแดนแห่งสถานที่มรดกของโลก

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่มีความใหญ่และสวยงาม

ชมเหล้า ไวน์โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ป้อมโบราณ

อาหารไทย อาหารจีน รสชาติที่คุ้นเคย


 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ