โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : จอร์เจีย อาร์เมเนีย - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (KC)

จอร์เจีย อาร์เมเนีย  - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (KC)

จอร์เจีย อาร์เมเนีย - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (KC)

 จอร์เจีย อาร์เมเนีย     8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : จอร์เจีย อาร์เมเนีย
Update : 15 พฤษภาคม 2562

ราคา 55,900.- บาท

ทัวร์จอร์เจีย & อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่

กรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

กรุงเยเรวาน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย

เมืองอัพลีสต์ซีคห์ หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ

เดอะคาสเคดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน

ดินแดนแห่งสถานที่มรดกของโลก

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่มีความใหญ่และสวยงาม

ชมเหล้า ไวน์โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ป้อมโบราณ

เดินทาง  20-27 ต.ค (เต็ม / ปิดกรุ็ป)

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ