โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : จอร์เจีย อาร์เมเนีย - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (QR)

จอร์เจีย อาร์เมเนีย  - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (QR)

จอร์เจีย อาร์เมเนีย - ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย Georgia-Armenia (QR)

 จอร์เจีย อาร์เมเนีย     8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : จอร์เจีย อาร์เมเนีย
Update : 15 พฤษภาคม 2562

ราคา xx,xxx.- บาท

ทัวร์จอร์เจีย & อาร์เมเนีย 8 วัน 5 คืน

โปรแกรมดี เข้าประเทศจอร์เจีย ออกประเทศอาร์เมเนีย ไม่เสียเวลานั่งรถย้อนไปมา

นั่งรถจี๊บขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการ

นอนสบตากับเทีอกเขาคัสเบกี้ พักโรงแรม THE ROOM ชมวิวธรรมชาติเต็มอิ่ม

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “BOAT IN LAKE SEVAN” แห่งอาร์เมเนีย

ทานข้าวพร้อมชมโชว์ จอร์เจีย และ อาร์เมเนีย

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่

กรุงทบิลิซี เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

กรุงเยเรวาน เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอาร์เมเนีย

เมืองอัพลีสต์ซีคห์ หมู่บ้านที่ถูกสร้างจากถ้ำ

เดอะคาสเคดเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดของเยเรวาน

ดินแดนแห่งสถานที่มรดกของโลก

ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบน้ำจืดที่มีความใหญ่และสวยงาม

ชมเหล้า ไวน์โรงงานที่ผลิตเหล้าและไวน์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า ป้อมโบราณ


เดินทาง  

 
 
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ