โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้ - ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้ MALTA & SOUTH ITALY

ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้ - ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้ MALTA & SOUTH ITALY

ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้ - ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้ MALTA & SOUTH ITALY

 ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้     9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์มอลตา อิตาลีใต้
Update : 13 พฤษภาคม 2567

ราคา ฿139900

MALTA & SOUTH ITALY 9 Days 6 Nights

มอลตา – มาเทรา - อัลเบอโรเบลโร - อมัลฟี่โคสท์

กำหนดเดินทาง 2567 (คณะ15ท่านขั้นไป)

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

30 ก.ย  - 8 ต.ค

4 ดาว

139,900 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ