โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน - ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน แวะเที่ยวออสเดรีย สโลวิเนีย

ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน - ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน แวะเที่ยวออสเดรีย สโลวิเนีย

ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน - ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน แวะเที่ยวออสเดรีย สโลวิเนีย

 ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน     9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โครเอเชีย
Update : 22 มีนาคม 2567

ราคา xxxxx.- บาท

Øลิ้มรสเมนูปลาเทร้าส์ อาหารขึ้นชื่อในอุทยานพลิทเช่

Øอาหารพื้นเมือง คาลามารี ปลาหมึกสไตล์โครเอเชีย

Øชิม หอยนางรมสดๆ จากท้องทะเลอาเดรียติค

Øแวะเที่ยวประเทศ ออสเตรียน เมืองเวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

Øแวะเที่ยวประเทศ สโลวีเนีย พักสโลวิเนีย 1 คืน เมืองมาริเบอร์

Øบินดีโดยสายการบินยุโรป ออสเตรียนแอร์ไลน์ พักดี ที่พักโรงแรม 4 ดาว

*พิเศษ* เที่ยว 3 ประเทศในทริปเดียว สุดคุ้มไม่เสียเวลา


 
 
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ