โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน - ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน แวะเที่ยวออสเดรีย สโลวิเนีย

ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน - ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน แวะเที่ยวออสเดรีย สโลวิเนีย

ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน - ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน แวะเที่ยวออสเดรีย สโลวิเนีย

 ทัวร์โครเอเชีย 9 วัน     9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โครเอเชีย
Update : 13 ตุลาคม 2566

ราคา 93900.- บาท

Øลิ้มรสเมนูปลาเทร้าส์ อาหารขึ้นชื่อในอุทยานพลิทเช่

Øอาหารพื้นเมือง คาลามารี ปลาหมึกสไตล์โครเอเชีย

Øชิม หอยนางรมสดๆ จากท้องทะเลอาเดรียติค

Øแวะเที่ยวประเทศ ออสเตรียน เมืองเวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

Øแวะเที่ยวประเทศ สโลวีเนีย พักสโลวิเนีย 1 คืน เมืองมาริเบอร์

Øบินดีโดยสายการบินยุโรป ออสเตรียนแอร์ไลน์ พักดี ที่พักโรงแรม 4 ดาว

*พิเศษ* เที่ยว 3 ประเทศในทริปเดียว สุดคุ้มไม่เสียเวลา

กำหนดเดินทาง 67 (คณะ20ท่าน) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

30 เม.ย - 8 พ.ค

4 ดาว

93,900

17,000 

21 – 29 พ.ค

4 ดาว

92,900

17,000 

28 พ.ค – 5 มิ.ย

4 ดาว

89,900

17,000 


 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ