ข่าวสารและบทความ

อีจี้ไทยได้รับเกียรติบัตรจากสถานทูตไทย ณ กรุงไคโร - อีจี้ไทยได้รับมอบเกียรติบัตร จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ไคโร

อีจี้ไทยได้รับเกียรติบัตรจากสถานทูตไทย ณ กรุงไคโร

อีจี้ไทยได้รับมอบเกียรติบัตร จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ไคโร

พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ซาฮี - พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ซาฮี

พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ซาฮี

พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ซาฮี

ข้อมูลประเทศอียิปต์ - สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (Arab Republic of Egypt) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า อียิปต์ (Egypt) ถ่ายเขียนเป็นอักษรโรมันว่า Mişr หรือ Maşr

ข้อมูลประเทศอียิปต์

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (Arab Republic of Egypt) หรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า อียิปต์ (Egypt) ถ่ายเขียนเป็นอักษรโรมันว่า Mişr หรือ Maşr

ข้อมูลเมืองเล็กซานเดรีย - อเล็กซานเดรีย (Alexandria) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองรองจาก กรุงไคโร ( Cairo ) ของประเทศอียิปต์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ข้อมูลเมืองเล็กซานเดรีย

อเล็กซานเดรีย (Alexandria) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองรองจาก กรุงไคโร ( Cairo ) ของประเทศอียิปต์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน