โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ - สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ 8 วัน 6 คืน

สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ - สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ 8 วัน 6 คืน

สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ - สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ 8 วัน 6 คืน

 สวิส-อิตาลี โดโลไมท์     8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : สวิส-อิตาลี โดโลไมท์
Update : 24 มกราคม 2566

ราคา 85900.- บาท


สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ 8 วัน 6 คืน

ซูริค – ลูเซิร์น -โดโลไมท์ - เวนิส - เวโรน่า - มิลาน

กำหนดเดินทาง 2566

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

23 - 30 เม.ย

4 ดาว

85,900

17,000

14 – 21 พ.ค

4 ดาว

85,900

17,000

28 พ.ค – 4 มิ.ย

4 ดาว

85,900

17,000

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ