ทัวร์จอร์เจีย & อาร์เมเนีย

ทัวร์จอร์เจีย & อาร์เมเนีย

ทัวร์จอร์เจีย & อาร์เมเนีย

Update : 23 มิถุนายน 2561

(ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่)ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน
“BOAT IN LAKE SEVAN” แห่งอาร์เมเนียนั่งรถจี๊ปขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการ

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็น