โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน - ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน บินตรง

ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน - ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน บินตรง

ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน - ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน บินตรง

 ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน     7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน
Update : 07 มิถุนายน 2567

ราคา ฿49,900


COLORFUL RAJASTHAN 7 DAYS

- นครสีชมพูวังสายลมรังผึ้งชมพู

- บิคาเนอร์ นครสีแดง พักโรงแรมวัง

- จัยแซลเมียร์ขี่อูฐดูพระอาทิตย์ตก ชมการแสดงพื้นเมือง

- จ๊อดปูร์ นครสีน้ำเงิน ป้อมปราการแบทแมน


รัฐราชสถาน ดินแดนของพระราชา ราชินี ที่เปลี่ยนมุมมองความเป็น‘อินเดีย’

หมุดจึงปักลงที่รัฐราชสถาน การเดินทางครั้งนี้ ไปทั้ง 4 เมืองหลัก

ชัยปุระ นครสีชมพู, บิคาเนอร์ นครสีแดง, จัยแซลเมียร์ และ จ๊อดปูร์ นครสีน้ำเงิน


เดินทาง 2567 (คณะ15ท่านขึ้นไป)

ระดับที่พัก

   พักคู่ (บาท/ท่าน)

   พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

13-19 ต.ค

4 ดาว

49,900

10,000 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ