โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน - ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน บินตรง

ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน - ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน บินตรง

ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน - ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน บินตรง

 ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน     7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์ราชสถาน7วัน5คืน
Update : 12 กรกฏาคม 2566

ราคา 49,900.- บาท

รัฐราชสถาน ดินแดนของพระราชา ราชินี ที่เปลี่ยนมุมมองความเป็น‘อินเดีย’

หมุดจึงปักลงที่รัฐราชสถาน การเดินทางครั้งนี้ ไปทั้ง 4 เมืองหลัก

ชัยปุระ นครสีชมพู พระราชวังแห่งสายลม,พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท,พระราชวังหลวง

พิเศษ!! เข้าชม Private Zone เป็นห้องสีฟ้าที่ชื่อว่า “บลูพาเลซ”และ “โชภานิวาส” (หอแห่งความงาม) 


บิคาเนอร์ นครสีแดง หนึ่งในเส้นทางสายไหม   ป้อมสีแดงแห่งเมืองบิคาเนอร์ 

พิเศษ!! พักโรงแรมวัง The Laxmi Niwas Palace สวยที่สุดของเมืองบิคาเนอร์ 

พิเศษ!! ชมการแสดงการเต้นระบำแบบพื้นเมืองชาวราชาสถาน


จัยแซลเมียร์ ป้อมจัยแซลเมียร์, คฤหาสน์เสนาบดี หรือ ฮาเวลี, ทะเลทรายธาร์ 

พิเศษ ขี่อูฐในทะเลทรายธาร์ ชมสันทราย Sam Sand Dunes

พิเศษ!! ชมการแสดงการเต้นระบำแบบพื้นเมืองชาวราชาสถาน


จ๊อดปูร์ นครสีน้ำเงิน ป้อมเมห์รานการห์

พิเศษ!!รับประทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวป้อมเมืองจ็อดปูร์


ประตูปาตริกา สีพาสเทล 

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ