โปรแกรมทัวร์ตะวันออกกลาง

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิหร่าน 8 วัน - ทัวร์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน

ทัวร์อิหร่าน 8 วัน - ทัวร์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน

ทัวร์อิหร่าน 8 วัน - ทัวร์อิหร่าน 8 วัน 6 คืน

 ทัวร์อิหร่าน 8 วัน     8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์อิหร่าน 8 วัน
Update : 24 พฤศจิกายน 2566

ราคา ฿67,900

นำท่านสัมผัสกับอีกหนึ่งเส้นทางสวยที่สุดในโลกตะวันออก นำท่านสัมผัสเส้นทางแสนพิเศษที่จะนำท่านพบกับ ดินแดนแห่งอารยธรรมของเปอร์เซีย ท่องเที่ยวชมความสวยงามของดินแดนที่ได้ชื่อว่าเปอร์เซีย ซึ่งเป็นอารยธรรมเก่าแก่ของโลก สัมผัสกับเมืองหลวงเตหะรานที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่ง และเมืองต่างๆ

เตหะราน    เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาอัลบอร์ช อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร เป็นศูนย์กลางการค้าขาย การคมนาคม เศรษฐกิจ และการธนาคาร ซึ่งมีเครือข่ายการติดต่อกับต่างประเทศทั่วโลก

ชีราซ         เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองแห่งกวี วรรณกรรม ไวน์และดอกไม้ เป็นสถานที่เกิดของกวี

อิสฟาฮาน   เมืองที่สวยที่สุดของประเทศอิหร่านและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดและเป็นเมืองแห่งอารยะธรรมเปอร์เซียยุคที่ 2

อะบียาเนห์  หมู่บ้านสีชมพู หมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุร่วม 1,000 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาคาร์คาสระดับความสูง 2,235 เมตร ตอนกลางของเทือกเขาซาโกรส

คาชาน       เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทำพรม และผ้าไหม นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมาก คือ น้ำกุหลาบ              ซึ่งผลิตจากสวนกุหลาบที่มีชื่อเสียงสำหรับส่งขายเป็นสินค้าออก
 
 
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ