โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เคนย่า 8 วัน - ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เคนย่า 8 วัน - ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เคนย่า 8 วัน - ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน

 ทัวร์เคนย่า 8 วัน     8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์เคนย่า 8 วัน
Update : 22 มีนาคม 2567

ราคา 97900.- บาท

ทัวร์เคนย่า ตามล่าพี่บิ๊ก
ประสบการณ์ผจญภัย
ฤดูการสัตว์ป่าอพยพ
????เดินทาง 14-21 มิ.ย 64
????ท่านละ 97,900บาท/ท่าน
????ตามล่าสัตว์ป่าแอฟริกาทั้ง5
????ชมหมู่บ้าน ชนเผ่ามาไซ
????ชมวิถีชิวีตผู้คนการเต้นกระโดดหรืออาดูมู
????CARNIVORE ร้านที่มีชื่อที่สุดของเคนย่า ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อย และดีที่สุดในโลก
????อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี เทือกเขาคิลิมานจาโร ซึ่งสูงที่สูดในทวีปแอฟริกา
????อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 2 คืน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก
ล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5”สิงโต ช้าง เสือดาว ควายป่า และแรด
????พัก 1 คืนที่ไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า
????กาแฟอร่อยพันธ์ุดีกลิ่นหอมเคนย่า
✈️บินตรงโดยสายการบินเคนย่า ไม่เหนื่อยไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง

กำหนดการเดินทางปี 67

ราคา/ท่าน/ห้องพักคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

14-21 มิถุนายน

97,900

25,000

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ