โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เคนย่า 8 วัน - ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เคนย่า 8 วัน - ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เคนย่า 8 วัน - ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน

 ทัวร์เคนย่า 8 วัน     8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์เคนย่า 8 วัน
Update : 02 พฤษภาคม 2562

ราคา 69,900.- บาท

·       

พิเศษ ชมหมู่บ้าน ชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คนการเต้นกระโดดหรืออาดูมู

·       CARNIVORE ร้านที่มีชื่อที่สุดของเคนย่า ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อย และดีที่สุดในโลก

·       อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี เทือกเขาคิลิมานจาโร ซึ่งสูงที่สูดในทวีปแอฟริกา

·       อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 2 คืน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก

·       ล่าหาบิ๊กไฟว์  “เกมล่าหา BIG 5สิงโต ช้าง เสือดาว ควายป่า และแรด

·       พัก 1 คืนที่ไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า

กำหนดการเดินทางปี 62

ราคา/ท่าน/ห้องพักคู่

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

 3-10 ส.ค

69,900

9,500


ป ปิดกรุ็ป

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ