โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ปากีสถาน 12 วัน - ทัวร์ปากีสถาน12 วัน คาราโครัม สการ์ดู COOL SUMMER

ปากีสถาน 12 วัน - ทัวร์ปากีสถาน12 วัน คาราโครัม สการ์ดู COOL SUMMER

ปากีสถาน 12 วัน - ทัวร์ปากีสถาน12 วัน คาราโครัม สการ์ดู COOL SUMMER

 ปากีสถาน 12 วัน     12 วัน 10 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์ปากีสถาน 12 วัน
Update : 29 มีนาคม 2567

ราคา 79900.- บาท

COOL SUMMER PAKISTAN

  ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 12วัน (TG)

บินตรงสู่กรุงอิสลามาบัด ด้วยสายการบินไทย และบินภายใน 1 ครั้ง สู่สการ์ดู

โรงแรมที่พัก 3-5 ดาว, มีอาหารไทย-จีน, เมนูปลาเท้าร์ส, มีชุดพื้นเมืองให้ใส่ถ่ายรูปสวยเก๋

ที่เที่ยวใหม่ไม่ซ้ำใคร!! เน้นธรรมชาติในช่วงที่สวยที่สุดของหุบเขาและทุ่งหญ้าของปากีสถาน

เก็บภาพความงดงามของหุบเขา ทุ่งหญ้า ดอกไม้ผลิบานนานาพันธ์ ที่ทุ่งหญ้าดิโอซาย

สัมผัสเส้นทางในฝันของนักเดินทาง คาราโครัม ไฮเวย์ Karakorum Highway                                    ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก

ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต

ชม ธารน้ำแข็งพาสสุ และ ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์

ชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจับขอบฟ้า ณ ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์

KHUNJERAB PASS ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก จุดบรรจบแห่งอารยะธรรมโบราณบนเส้นทางสายไหมอันเก่าแก่บนเทือกเขาหิมาลัย ชายแดนปากีสถานและจีน

ชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา แหล่งรวมศิลปะวัตถุทางพุทธศาสนาที่ล้ำค่าหาดูยาก

วันเดินทาง 2567 (คณะ10ท่านขึ้นไป)

ระดับที่พัก

พักคู่

พักเดี่ยวเพิ่ม

19-30 มิ.ย

3-5 ดาว

79,900

12,000


 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ