โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK) - ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน บิน EK
ทัวร์โมรอคโค 10 วัน

10 วัน 7 คืน

โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน บิน EK

ราคา 89,900.-

ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน  - ทัวร์เคนย่า 8 วัน  5 คืน อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า
ทัวร์เคนย่า 8 วัน

8 วัน 5 คืน

ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เคนย่า 8 วัน 5 คืน อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า

ราคา 97900.-