ทัวร์เคนย่า Big 5

ทัวร์เคนย่า Big 5

ทัวร์เคนย่า Big 5

Update : 20 กันยายน 2561

·       พิเศษ ชมหมู่บ้าน ชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คนการเต้นกระโดดหรืออาดูมู·       CARNIVORE ร้านที่มีชื่อที่สุดของเคนย่า
ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อย และดีที่สุดในโลก·       ล่องเรือในทะเลสาบ ชมฝูงฮิปโปที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ·       อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า 2 คืน 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก·       ล่าหาบิ๊กไฟว์  “เกมล่าหา BIG 5สิงโต ช้าง เสือดาว
ควายป่า และแรด·       พัก 1 คืนที่ไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า

 

สอบถาม/แสดงความคิดเห็น