โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์คอเคซัส 3ประเทศ - ทัวร์คอเคซัส อาร์เซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

ทัวร์คอเคซัส 3ประเทศ - ทัวร์คอเคซัส อาร์เซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

ทัวร์คอเคซัส 3ประเทศ - ทัวร์คอเคซัส อาร์เซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย

 ทัวร์คอเคซัส 3ประเทศ     11 วัน 9 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์คอเคซัส3ประเทศ
Update : 19 มกราคม 2567

ราคา 89,900.- บาท

3 ประเทศแห่งดินแดนธรรมชาติและมรดกโลก

อาเซอร์ไบจาน (Azerbaijan) ดินแดนแห่งไฟและสายลม อุดมด้วยทรัพยากรไฮโดรคาร์บอน ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และยังเป็น แหล่งรวมแร่ต่าง ๆ

จอร์เจีย (Georgia) ดินแดนแห่งขุนเขา และสายน้ำ สวยอลังการยิ่งกว่าภาพวาด

อาร์เมเนีย (Armenia) ดินแดนในตำนานเรือโนอาห์  แห่งเทือกเขาอารารัต ประตูสู่ยูเรเซีย


 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ