โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เนปาล 6 วัน - ทัวร์เนปาล Nepal 6 วัน 5 คืน บินตรงโดยการบินไทย

ทัวร์เนปาล 6 วัน - ทัวร์เนปาล Nepal 6 วัน 5 คืน บินตรงโดยการบินไทย

ทัวร์เนปาล 6 วัน - ทัวร์เนปาล Nepal 6 วัน 5 คืน บินตรงโดยการบินไทย

 ทัวร์เนปาล 6 วัน     6 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์เนปาล 6 วัน
Update : 04 กรกฏาคม 2560

ราคา ฿xx,xxx


 6 วัน 5 คืน บินตรงโดยการบินไทย

·     เชิญท่านร่วมเปิดประตูสู่อีกหนึ่งดินแดนแห่งเทือกเขาหิมาลายัน  

·     ประเทศเนปาล ดินแดนในฝันที่งดงามด้วยต้นแบบศิลปะและวัฒนธรรม

·     ดินแดนแห่ง เพชรน้ำเอกของชมพูทวีปและภาคพื้นบูรพา

·     บินตรงโดยการบินไทย 
 
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ