Payment

ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการของ EgyThai ได้หลายวิธีดังนี้

1. ชำระด้วยเงินสด
2. ชำระโดยผ่านทางธนาคาร จ่ายเช็ค หรือโอนเงินในนาม บริษัท อีจี้ไทย ทัวร์ส แอนด์ แทรเวล จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม

บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 001 - 1 - 31334-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาออลซีซั่น

บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 155-3-00768-8