โปรแกรมทัวร์ตะวันออกกลาง

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย - ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย 7 วัน 5 คืน นอนอัลอูล่า 3 คืน

ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย  - ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย 7 วัน 5 คืน นอนอัลอูล่า 3 คืน

ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย - ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย 7 วัน 5 คืน นอนอัลอูล่า 3 คืน

 ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย     7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย
Update : 26 มกราคม 2567

ราคา ฿175,000-

ทัวร์ซาอุดีอาระเบีย

ริยาดห์ - อัล อูล่า – เจดดาห์ – บินตรง - บินภายใน 2 ขา

*** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***

Ø    ริยาดห์ เมืองหลวง ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Ø    Edge of the World สุดขอบโลกอันไกลโพ้น

Ø    อัล อูล่า ศูนย์กลางทางโบราณคดีแห่งใหม่ของโลก ซาอุดิอาระเบีย

Ø    เมืองโบราณเฮกรา แหล่งมรดกโลกแห่งแรกของซาอุดิอาระเบีย

Ø    MARAYA กินเนสส์บุ๊กให้เป็นอาคารกระจกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Ø    เจดดาห์ เมืองใหญ่อันดับสองของซาอุดีอาระเบียและเป็นประตูสู่เมกกะ

Ø    บินตรงโดยสายการบินซาอุเดีย มีบินภายใน 1 ขา ที่พักดี นอนอัล อูล่า 3 คืน

Ø    น้ำพุกษัตริย์ฟาฮัด น้ำพุที่สูงที่สุดในโลกพุ่งสูงกว่า 305 เมตร

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ