โปรแกรมทัวร์ตะวันออกกลาง

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ5วันขึ้นตึก - โอโห้ ดูไบ Dubai 5 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว (FZ)

ทัวร์ดูไบ5วันขึ้นตึก - โอโห้ ดูไบ Dubai 5 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว (FZ)

ทัวร์ดูไบ5วันขึ้นตึก - โอโห้ ดูไบ Dubai 5 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว (FZ)

 ทัวร์ดูไบ5วันขึ้นตึก     5 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : DARLING DUBAI
Update : 03 มกราคม 2560

ราคา 43,900.- บาท

ทัวร์ดูไบ  5 วัน 3 คืน 

บินตรงโดยการบินฟลายดูไบ สายการบินแห่งเมืองดูไบ ประทับใจในการบริการ ไม่เสียเวลาเปลี่ยนเครื่อง

- พักดี กินดี มีอาหารไทย 1 มื้อ

เยือนเมืองอาบูดาบี้ เมืองหลวงของ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่ได้สมญานาม สวรรค์แห่งทะเลทราย

- นำท่านตะลุยทะเลทราย ชมพระอาทิตย์ตกดิน ขี่อูฐ สนุกสนานตื่นเต้นกับ ชมระบำหน้าท้องที่สวยงาม

- พิเศษ!!! นำท่านขึ้นตึก Burj Khalifa (Burj Dubai) ชั้น 123-124 จุดชมวิวของตึก อิสระเก็บภาพประทับใจ

- พิเศษ!!! เยือนดินแดนแห่งความเร็ว Ferrari World  Theme Park

เดินทาง: 
1-5 ธันวาคม 60 (วันหยุดวันพ่อ)
29 ธันวาคม 60 – 2 ม.ค 61(วันหยุดสิ้นปี)

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ