โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : โรมาเนีย-บัลแกเรีย - ทัวร์โรมาเนีย-บัลแกเรีย 9 วัน 6 คืนบิน TK Rose fes

โรมาเนีย-บัลแกเรีย - ทัวร์โรมาเนีย-บัลแกเรีย 9 วัน 6 คืนบิน TK Rose fes

โรมาเนีย-บัลแกเรีย - ทัวร์โรมาเนีย-บัลแกเรีย 9 วัน 6 คืนบิน TK Rose fes

 โรมาเนีย-บัลแกเรีย     9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : โรมาเนีย-บัลแกเรีย
Update : 22 มีนาคม 2567

ราคา 99900.- บาท

ROSE FESTIVAL ROMANIA&BULGARIA

ทัวร์โรมาเนีย-บัลแกเรีย (9วัน 6คืน)

โดยสายการบิน เตอร์กิช Stars Alliance

บินเข้าโรมาเนีย-ออกบัลแกเรีย

เทศกาลดอกกุหลาบ Rose Festival

ปราสาทเพเลส ปราสาทที่ได้รับการยกย่องและมีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย

 ปราสาทบราน (BRAN CASTLE) หรือที่รู้จักกันในนาม "ปราสาทแดร็กคูล่า" 

ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่เมาท์เทมป้า (Tempa Cable Car) เพื่อชมความงดงามของเมือง บราซอฟ

เมืองซีบิว เมืองที่ร่ำรวยที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย ยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี 2004 เข้าชม โบสถ์ซีบิว นำท่านชม จัตุรัสฮูเอท

กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) ชม อาคารรัฐสภา ของประเทศโรมาเนีย ชมจัตุรัสแห่งการปฎิวัติ

เมืองไกเออร์จู เมืองเวลิโก ทาร์โนโว เมืองชิฟก้า เมืองพลอฟดิฟ เมืองรีล่า

เมืองโซเฟีย ชมมหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี  ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติบัลแกเรีย

กำหนดเดินทาง 2567

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

29 พ.ค – 6 มิ.ย

4 ดาว

99,900

12,000

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ