โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : จอร์แดน 7 วัน 4 คืน - ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง (ปี67)

จอร์แดน 7 วัน 4 คืน - ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง (ปี67)

จอร์แดน 7 วัน 4 คืน - ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง (ปี67)

 จอร์แดน 7 วัน 4 คืน     7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน 7 วัน
Update : 18 กรกฏาคม 2566

ราคา 72,900-.- บาท

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***

Ø กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว

Ø เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่

Ø ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่

Ø นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน

Ø ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล

Ø ปราสาทครูเสดโชบัค หรือที่รู้จักกันในพวกนักรบครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก

Ø ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวปะการังเรือท้องกระจก

*พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!!

กำหนดเดินทาง 67 (คณะ20ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

21 - 27 ม.ค 67

4 ดาว

72,900

10,000 

25 ก.พ - 2 มี.ค 67

4 ดาว

72,900

10,000 

3 - 9 มี.ค 67

4 ดาว

72,900

10,000 

7 - 13 เม.ย 67

4 ดาว

75,900

10,000 

14 - 20 เม.ย 67

4 ดาว

75,900

10,000 

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ