โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน 7 วัน - ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน  - ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง

ทัวร์จอร์แดน 7 วัน - ทัวร์จอร์แดน 7 วัน 4 คืน บินตรง

 ทัวร์จอร์แดน 7 วัน     7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน 7 วัน
Update : 13 พฤษภาคม 2567

ราคา 69900.- บาท

***** จุดเด่นน่าสนใจของรายการท่องเที่ยว***

Ø กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว

Ø เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่

Ø ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่

Ø นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน

Ø ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล

Ø ปราสาทครูเสดโชบัค หรือที่รู้จักกันในพวกนักรบครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่ง ตะวันออก

Ø ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวปะการังเรือท้องกระจก

*พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!!


กำหนดเดินทาง 67 (คณะ20ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

22 -28 ก.ย

4 ดาว

69,900

10,000 

20-26 ต.ค

4 ดาว

73,900

10,000 


 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ