โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 10 วัน - ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค 10 วัน - ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK)

ทัวร์โมรอคโค 10 วัน - ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน (EK)

 ทัวร์โมรอคโค 10 วัน     10 วัน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค 10 วัน
Update : 13 ตุลาคม 2566

ราคา 89900.- บาท

 

·      ตะลุยทะเลทราย  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว

·      เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว

·      ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15

·      เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง

·      ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ

·      มีบริการอาหารไทย อาหารจีน

·      บินดีสายการบินอิมิเรทเที่ยวบิน เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ