โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค - ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โมรอคโค - ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โมรอคโค - ทัวร์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน

 ทัวร์โมรอคโค     10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค
Update : 21 กรกฏาคม 2565

ราคา 69900.- บาท

 • ตะลุยทะเลทราย  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว

 • เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว

 • ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15

 • เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง

 • ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ

 • บินดีสายการบินเอทิฮัดเที่ยวบิน ถึงเช้า กลับเช้า เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า


 • กำหนดเดินทาง 65 (คณะ15ท่านขึ้นไป) 

  ระดับที่พัก

  พักคู่ (บาท/ท่าน)

  พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

  21-30 ต.ค

  4-5 ดาว

  69,900

  12,000 

  3-12 ธ.ค

  4-5 ดาว

  72,900

  12,000 

  24 ธ.ค-2 ม.ค 66

  4-5 ดาว

  75,900

  12,000  

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ