โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค - ทัวร์โมรอคโค 11 วัน 8 คืน (EY)

ทัวร์โมรอคโค - ทัวร์โมรอคโค 11 วัน 8 คืน (EY)

ทัวร์โมรอคโค - ทัวร์โมรอคโค 11 วัน 8 คืน (EY)

 ทัวร์โมรอคโค     11 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์โมรอคโค
Update : 09 พฤษภาคม 2566

ราคา 89900.- บาท

  • ตะลุยทะเลทราย  ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น ราคารวมขี่อูฐแล้ว

  • เข้าชมด้านในสุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 รวมค่าเข้าชมข้างในแล้ว

  • ชมป้อมฟ้าขาว ที่ถ่ายทำ ภาพยนต์ Mission Impossible ปี 15

  • เมืองสีฟ้า เชฟชาอูน สีฟ้าน้ำเงิน ทั้งเมือง

  • ชมโชว์แฟนตาเซีย เมืองมาราเกซ

  • บินดีสายการบินเอทิฮัดเที่ยวบิน ถึงเช้า กลับเช้า เข้า-ออกเมืองคาซาบลังก้า

กำหนดเดินทาง 66 (คณะ20ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

21 – 31 ต.ค

4-5 ดาว

89,900

16,000 

 

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ

ภาพความประทับใจ