โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์ 10 วัน - ทัวร์อียิปต์ 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อียิปต์ 10 วัน  - ทัวร์อียิปต์ 10 วัน 7 คืน

ทัวร์อียิปต์ 10 วัน - ทัวร์อียิปต์ 10 วัน 7 คืน

 ทัวร์อียิปต์ 10 วัน     10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์อียิปต์ 10 วัน
Update : 19 กรกฏาคม 2565

ราคา 98900.- บาท

อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขื่อนอัสวาน -วิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ

หุบผากษัตริย์ – วิหารพระนางฮัตเซปซุต – วิหารคานัค – วิหารลัคซอร์

ปิระมิด– พิพิธภัณฑ์NMEC – ล่องแม่น้ำไนล์ – ตลาด-ข่านฯ - อเล็กซานเดรีย
กำหนดเดินทาง 65 (คณะ15ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

23 ธ.ค 65 – 1 ม.ค 66

5 ดาว

98,900

20,000 


 
 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ