โปรแกรมทัวร์แอฟริกา

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อียิปต์ - ทัวร์อียิปต์ 8 วัน 5 คืน นอนเรือแม่น้ำไนล์

ทัวร์อียิปต์ - ทัวร์อียิปต์ 8 วัน 5 คืน นอนเรือแม่น้ำไนล์

ทัวร์อียิปต์ - ทัวร์อียิปต์ 8 วัน 5 คืน นอนเรือแม่น้ำไนล์

 ทัวร์อียิปต์     8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์อียิปต์ 8 วัน
Update : 19 กรกฏาคม 2565

ราคา 79900.- บาท

อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขื่อนอัสวาน -วิหารฟิเลย์ เมืองคอมออมโบ

หุบผากษัตริย์ – วิหารพระนางฮัตเซปซุต – วิหารคานัค – วิหารลัคซอร์

ปิระมิดกิซ่า – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ล่องแม่น้ำไนล์ – ตลาด-ข่านฯกำหนดเดินทาง 65 (คณะ15ท่านขึ้นไป) 

ระดับที่พัก

พักคู่ (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)

21-28 ต.ค 2565

5 ดาว

79,900

12,000 

2-9 ธ.ค 2565

5 ดาว

83,900

12,000 

27 ธ.ค 65 – 3 ม.ค 66

5 ดาว

85,900

15,000  
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ