โปรแกรมทัวร์เอเซีย

โปรแกรมทัวร์ : จอร์แดน - จอร์แดน 7 วัน 4 คืน Jordan In Dream

จอร์แดน  - จอร์แดน 7 วัน 4 คืน Jordan In Dream

จอร์แดน - จอร์แดน 7 วัน 4 คืน Jordan In Dream

 จอร์แดน     7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : จอร์แดน 7 วัน 4 คืน
Update : 19 กรกฏาคม 2565

ราคา 69900.- บาท

  • กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว

  • เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่

  • ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่

  • นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน

  • ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล

  • ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม

  • ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรือท้องกระจก

    *พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!!

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ