โปรแกรมทัวร์ยุโรป

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์จอร์เจีย Glam Georgia (KC)

ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์จอร์เจีย Glam Georgia (KC)

ทัวร์จอร์เจีย - ทัวร์จอร์เจีย Glam Georgia (KC)

 ทัวร์จอร์เจีย     8 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : ทัวร์จอร์เจีย
Update : 10 สิงหาคม 2562

ราคา 52,900.- บาท

(ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่)

นั่งรถจีบขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย

 นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการ ชมวิวเมืองทบิลิซี

เมืองบาทูมี่สุดชิค ชมอนุสรณ์อาลีและนีโน่

 ชิมไวน์จอร์เจีย, อาหารไทย, มื้อค่ำพร้อมโชว์พื้นเมือง

เดินทาง 29 ก.ย - 6 ต.ค ท่านละ 52,900 บาท

*** เต็ม / ปิดกรุ๊ป ***

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ