โปรแกรมทัวร์ตะวันออกกลาง

โปรแกรมทัวร์ : จอร์แดน - จอร์แดนอินดรีม 7 วัน 4 คืน (EY) ราคาพิเศษ

จอร์แดน - จอร์แดนอินดรีม 7 วัน 4 คืน (EY) ราคาพิเศษ

จอร์แดน - จอร์แดนอินดรีม 7 วัน 4 คืน (EY) ราคาพิเศษ

 จอร์แดน     7 วัน 4 คืน
รหัสทัวร์ : JORDAN IN DREAM
Update : 16 มกราคม 2561

ราคา 59,900.- บาท

กรุง-อัมมาน (AMMAN) เมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 6,000 ปี ผสมผสานยุคเก่าและยุคใหม่ อย่างลงตัว

เพตรา (PETRA) มหานครศิลาทรายสีชมพูหรือนครสีดอกกุหลาบ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกใหม่

 ทะเล เดดซี  ทะเลในฝันของใครหลายคนที่ครั้งหนึ่งต้องการมาทดลองว่า ลอยตัว ได้จริง หรือ ไม่

นครกรีก-โรมันเจอราช ฉายา เมืองพันเสา อดีต 1 ใน 10 หัวเมืองเอกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน

 ทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีชมพูกว้างใหญ่ไพศาล

 ประสาทเครัค ของนักรบครูเสด ใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิม

 ทะเลแดง สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ น้ำทะเลที่ใสที่สุด ชมแนวประการังเรือท้องกระจก

*พิเศษ* นอนนับดาวกลางทะเลทราย / พักในเพตรา / พักโรงแรมเดดซี พักผ่อนพอกโคลนลอยตัวเต็มที่!!

เดินทาง

วันเดินทาง 2562 (คณะ20ท่านขึ้นไป)

ระดับที่พัก

พักคู่

20-26 ตค.

4 ดาว

59,900

ปิดกรุ็ป

 
 

สอบถามรายละเอียด

โปรแกรมท่องเที่ยวแนะนำ